تسلیت قلب صبورم

 
 
احساس است…                                                                                                   
 

مزرعــــه که نیست...                                                               

 
هـــــی شخـــمش میـــــزنی بی وجــــدان
نوشته شده در برچسب:عكس,مطلب,عاشقانه,دانلود,عكس غمگين,,ساعت توسط mohammad| |

آدمای راست گو خیلی زود و خیلی راحت عاشق میشن ....

خیلی راحت احساسشون رو بروز میدن.....

خیلی راحت بهت میگن که دوستت دارن.....

خیلی دیر دل می کنن.....

اما وقتی زخمی بشن ، ساکت میشن ، چیزی نمیگن ، 

خیلی راحت میرن و دیگه هیچوقت بر نمیگردن!!!!!

نوشته شده در برچسب:عكس,مطلب,عاشقانه,دانلود,عكس غمگين,,ساعت توسط mohammad| |


مــــرد


چــیزی داره بــه نـــام غـــرور


بــرای هـــمین هــمه فــکر مــیکـنن دلــش از ســنگــه


وگـــرنـه ..

 

هـــزار بــار بــیشتر از زن بـه احـساسـات و نوازش نــیاز دارهبــاور نــداری ؟؟؟آهـــنگــی غــمگـین تـر از صــدای گـریـه ی مــرد ســراغ داری ؟؟!

 

نوشته شده در برچسب:عكس,مطلب,عاشقانه,دانلود,عكس غمگين,,ساعت توسط mohammad| |

 

 
اבعاے بے تفاوتے سخت است!


آטּ ہم


نسبت بہِ ڪسے ڪہ


زیباتریـטּ حس בنیا را،


با او تجربہِ ڪرבے....!
نوشته شده در برچسب:عكس,مطلب,عاشقانه,دانلود,عكس غمگين,,ساعت توسط mohammad| |

 

من خيانت نكردم ...

فقط وقتي توجا خالي دادي ، اون بغلم كرد . . .

گفته بودم . . .

بترس از روزي كه  تو داغونم كني و يكي ديگه ارومم . . .

نوشته شده در برچسب:عكس,مطلب,عاشقانه,دانلود,عكس غمگين,,ساعت توسط mohammad| |

نوشته شده در برچسب:,ساعت توسط mohammad| |

مبارک باشه شب تولدم...

چقدرشلوغه.خودممو خودم...

یه کارت تبریک چندتا شمع خاموش...

خودم گرفتم خودمو در آغوش...

امروز هم داره تموم میشه ...

 

**...تولدم مبارک...**

 

 

نوشته شده در برچسب:عکس,عکسای عاشقانه,دانلود,مطلب,عشقی,عاشقانه,غمگین,,ساعت توسط mohammad| |

به آخر که رسیدیم گفت :

بازی برد و باخت داره . . .

بغض کردمو آروم گفتم:

نااااااامرد من باتو زندگی کردم نه بازی . . .

نوشته شده در برچسب:غم,عکس,عاشقانه,,ساعت توسط mohammad| |

نوشته شده در برچسب:غم,عکس,عاشقانه,,ساعت توسط mohammad| |

نوشته شده در برچسب:غم,عکس,عاشقانه,,ساعت توسط mohammad| |

نوشته شده در برچسب:غم,عکس,عاشقانه,,ساعت توسط mohammad| |

نوشته شده در برچسب:غم,عکس,عاشقانه,,ساعت توسط mohammad| |

نوشته شده در برچسب:,ساعت توسط mohammad| |

 

 

تو بغلش تا اومدم خودمو لوس کنم

خودمو زدم به خواب !

اما شنیدم زیر لب گفت :

کاش بجای  تو  عشقم تو بغلم بود . . .

نوشته شده در برچسب:,ساعت توسط mohammad| |

وقتی تنهایم گذاشتو رفت بهش گفتم خط زدن بر من پایان من نیست

آغاز بی لیاقتیه توست ...

همیشه بهترین مال من بوده و هست..

اگه مال من نشدی قطعا بهترین نبودی و نیستی !

این تو نیستی که فراموشم کردی. . . 

این من هستم که به یادم اجازه نمیدهم حتی یک لحظه از نزدیکیه ذهن تو عبور کند . . .

صحبت از فراموشی نیست . . .

از لیاقت است ...

محکمتر از آنم که برای تنها نبودنم آنچه که اسمش را غرور گذاشتم به زمین بکوبم

احساس من قیمتی داشت که تو برای پرداخت آن فـــقــــــــــــــــیـــــــــــــــــری

نوشته شده در برچسب:عشق,عکس,دانلود,مطالب,عاشقونه,ساعت توسط mohammad| |

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 6 صفحه بعدقالب جديد وبلاگ پيچك دات نت